Home/ Registration Form

Things to remember for filling up the form

Registration has been Closed!

Application Submit: 02 March – 31 June 2019

Participants Documents Review – 01-10 July 2019

Deposit your Registration Fees – 10-20 July 2019 (Only for Selected)

Final Notification – 25 July 2019

==========================

 • Updated CV
 • PP Size Photos
 • Citizenship Copy
 • Recommendation Letter from Local Government (Proof of your current address must be included and the participants should have the same temporary and permanent address)
 • Recommendation Letter from Local Organization or studying college or your business firms (Proof of your current address must be included and the participants should have the same temporary and permanent address)
 • Letter of Interest.
 1.  हालसालै तयार गरेको वायोडाटा ।
 2. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो ।
 3. नागरिकताको फोटोकपी
 4. हाल बसोबास गरिरहेको जिल्लाको स्थानिय तहबाट त्यसै स्थानिय तहमा बसोबास गरी अध्ययन गरिरहेको वा व्यवसाय गरीरहेको वा सामाजिक कार्य गरिरहेको हो भनि सिफारिस पत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।
 5. हाल बसोबास गरिरहेको जिल्लामा बिद्यार्थी भए आफु अध्ययन गरिरहेको स्कुल वा कलेजबाट, व्यवसायी हो भने व्यवसायी फर्मबाट, सामाजिक अभियान्ता हो भने आफु कार्यरत सामाजिक संस्थाबाट अनिवार्य रुपमा सिफारिस पत्र आवश्यक हुन्छ ।
 6. राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०१९ मा सहभागीता हुन चाहने ईच्छा पत्र ।

National Youth Conference 2019 - Registration Form

Name (नाम)*

Permanent Address(स्थायी ठेगाना)*

Temporary Address(अस्थायी ठेगाना)*

Date of birth (जन्म मिति)*

Gender (लिङ्ग)*
Male (पुरुष)Female (महिला)Others (अन्य)

Contact Number (Must be mobile number) सम्पर्क नम्बर (अनिवार्य रुपमा मोबाईल नम्बर हुनुपर्दछ)*

Emergency Contact Number (इर्मजेन्सी सम्पर्क नम्बर)*

Email Address (ईमेल ठेगाना)*

District Name (जिल्लाको नाम)*

Province Name (प्रदेशको नाम)*

Upload your Updated CV (तपाईको वायोडाटा अपलोड गर्नुस)*
(Less than 1 MB and .PDF/.JPEG/.JPG format)

Upload your Citizenship Copy (तपाईको नागकिता अपलोड गर्नुस)*
(Less than 1MB and .PDF/.JPEG/.JPG format)

Upload your PP Size Photo (तपाईको पासपोर्ट साईजको फोटो अपलोड गर्नुस)*
(Less than 1MB and .PNG/.JPEG/.JPG format)

Upload your Recommendation Letter from Local Government (Proof of your current address must be included and the participants should have the same temporary and permanent address)*
(स्थानीय निकायको सिफरिस पत्र अपलोड गर्नुसः)*
(Less than 1 MB and .PDF/.JPEG/.JPG format)

Recommendation Letter from Local Organization or studying college or your business firms (Proof of your current address must be included and the participants should have the same temporary and permanent address)
(हाल कार्यरत वा अध्ययनरत संस्थाको सिफरिस पत्र अपलोड गर्नुस)*
(Less than 1 MB and .PDF/.JPEG/.JPG format)

Upload your Letter of Interest*
(Less than 1MB and .PDF/.JPEG/.JPG format)

Currently Studying Level (हाल अध्ययनरत लेभल)*
SLC+2BachelorMasters

Do you have any volunteers experience? (तपाई सँग स्वयंसेवक भएको अनुभव छ ?)*
YesNo

Name of Institution (कुन संस्थामा गर्नु भएको थियो?)

Are you affiliated to any other organization? (तपाई अन्य कुनै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ?)*
YesNo

If Yes. Please mention the Name of Organization (हुनुहुन्छ भने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुहोसः)

Do you have any talent show? (राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०१९ मा केही प्रतिभा देखाउन ईच्छा छ ?)*
YesNo

If Yes. Please mention your talent (यदि छ भने के देखाउने हो बिस्तृत रुपमा लेख्नुस |)

What is your expectation from NYC 2019? (राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०१९ बाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?)*